KROS STAV a.s. Sídlo společnosti KROS STAV a.s.

Sídlo společnosti:
Körnerova 7, Brno

Politika integrovaného systému řízení •  Systém managementu kvality (QMS) •  Systém environmentálního managementu (EMS) •  Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS)

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS)

V rámci komplexního řízení společnosti v souladu s evropskými standardy bylo vrcholným vedením společnosti na počátku roku 2017 rozhodnuto o zavedení systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Certifikaci systému dle normy ČSN EN ISO 18001:2009 se podařilo úspěšně dokončit v rámci recertifikace systémů řízení společnosti k datu 1. 9. 2017.


ISO 18001 certifikát

Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008