KROS STAV a.s. Sídlo společnosti KROS STAV a.s.

Sídlo společnosti:
Körnerova 7, Brno

Politika integrovaného systému řízení •  Systém managementu kvality (QMS) •  Systém environmentálního managementu (EMS) •  Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS)

Systém environmentálního managementu (EMS)

Na základě rozhodnutí vrcholového vedení společnosti bylo v průběhu roku 2007 zahájeno zavádění systému environmentálního managementu a to v souladu se světovými trendy v ochraně životního prostředí. Certifikaci systému dle normy ČSN EN ISO 14001:2008 se podařilo úspěšně dokončit k 1. 9. 2008. V současnosti je společnost necertifikována dle platné normy ČSN EN ISO 14001:2016


ISO 14001 certifikát

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016