KROS STAV a.s. Sídlo společnosti KROS STAV a.s.

Sídlo společnosti:
Körnerova 7, Brno

Politika integrovaného systému řízení •  Systém managementu kvality (QMS) •  Systém environmentálního managementu (EMS) •  Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS)

Systém managementu kvality (QMS)

Byl ve společnosti zaveden v roce 2006. Všechny útvary a činnosti firmy KROS-STAV, a.s. byly certifikovány dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, v současnosti je společnost recertifikována dle platné normy ČSN EN ISO 9001:2016. Tento systém podporuje zajištění maximální důvěryhodnosti vůči zákazníkovi a klade si za cíl přesvědčit ho, že firma KROS-STAV,a.s. je tou správnou firmou, která uspokojí jeho přání a požadavky.


ISO 9001 certifikát

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016